Det med småt

Her forsøger vi at skitsere de fælder du kan falde i eller de ting vi kunne blive uenige om.


BINDENDE TILMELDING: Du er inforstået med at tilmeldingen er bindende og kun gælder tilmeldte cvr-nr. Vi tager et kreditnotagebyr hvis du fortryder tilmeldingen.

BETALING: Al betaling er netto kontant 6 dage. Først når vi registrerer betalingen kan du sende rigtige elektroniske fakturaer.  Betaling er altid forud. XOMILO kan ændre priser uden at spørge eller advare nogen først. Hvis du ikke betaler og bliver lukket, så er der genåbningsgebyr på kr. 400,-. Skal du have support, er det til gældende dagspris.

VALIDERING: Sørg for at din OIOUBL-faktura er valideret. Der er link til validatoren her. Det er dog stadig dit ansvar at fakturaen er valid til videresendelse i systemet. Hjælp til opsætning af faktura, hjælp til overførsel eller lignende er ikke en del af aftalen og betales særskilt.

FILNAVNNET PÅ EN OIO-FAKTURA: Det er dit ansvar at filnavnet overholder de restriktioner, som XOMILO har stukket ud.

OIO-FAKTURA sendes først videre, når XOMILO har modtaget betaling af faktura på pågældende cvr-nr.

KUNDENS GLN/EAN-NR: Sørg for at få det nøjagtige GLN/EAN-nr af din kunde.

FAKTURA FRA XOMILO kommer kun elektronisk. Enten som en pdf fil i en almindelig mail eller hvis du ønsker det i

OIO-formatet. Hvis du vil have den tilsendt på papir kommer der faktureringsgebyr på.

FORSKELLIGE REGNSKABSSYSTEMER kan kræve ekstra licenser eller moduler. Check med din leverandør af regnskabssystemet først.

FORLÆNGELSE AF XOMILO AFTALE. Når du nærmer dig et års forbrug af XOMILO aftalen eller er ved at have brugt de fakturaer (alt efter hvad der kommer først), så sender vi dig automatisk en faktura på "nye fakturaer inden for et år". Vælger du ikke at betale denne, betragter vi aftalen som ophørt. Hvis du derefter alligevel vil fortsætte aftalen, skal du betale oprettelsesgebyret igen. Har du ikke brugt din aftale i 2 år i træk, er du automatisk afmeldt.

DIN E-MAIL-ADRESSE. Husk at fortælle os, hvis du ændrer din administrative e-mail-adresse. Det er på denne adresse du modtager fakturaer. Hvis du ikke modtager denne faktura, kan du risikere at din konto lukkes (se forlængelse af aftale - andetsteds på denne side).

TEST OIO-FAKTURAER (.xml) tæller med i antallet af fakturaer og videresendes ikke til VANSnettet. Der er ikke respons på test-fakturaer og bruges kun til at teste din egen opsætning.

AFVISTE OIO-FAKTURAER tæller med i antallet af fakturaer. Fejlsøgning og fejlretning er ikke en del af aftalen og betales særskilt. Fejl i validering undersøges kun ved særskilt aftale. Hjælp til opsætning af faktura, hjælp til overførsel eller lignende er ikke en del af aftalen og betales særskilt.

OIOUBL-faturaer aftales individuelt mellem afsender og modtager. Det er ikke XOMILOs ansvar at der ikke er aftalt format eller besvar-format.

VIDERESENDTE OIO-FAKTURAER tæller med i antallet af fakturaer. Du vil ikke få besked om videresendte fakturaer.

MANGLENDE OIO-FAKTURAER. Det er ikke XOMILOs ansvar at fakturaen kommer frem til slutkunden. Det er kun XOMILOs ansvar at den videresendet til VANSnettet.

KOMMUNIKATION med os er udelukkende pr. mail. Hvis du vil har hjælp gennem telefon, så skriv til os og vi ringer dug op. Det koster almindelig timepris, som faktureres minimum 1 time.

XOMILO kan ikke stilles til ansvar for udefra kommende forhold. Så som naturkatastrofer, overgravede kabler, problemer hos VANS udbyderen, modtagerforhold eller lignende.

ÆNDRINGER I BETINGELSER. XOMILO forbeholder sig ret til at ændre betingelser uden varsel.