Xomilo


XOMILOElektroniske fakturaer til alle.


Sende og modtage elektroniske fakturaer uanset dit regnskabsprogram.


NYT:

Erhvervsstyrelsens meddeler : Fra den 8.april 2019 opdateres valideringsreglerne i NemHandel, hvor version 1.11.0 erstatter den nuværende version 1.10 (jf. tidligere varsling:  https://www.digitaliser.dk/resource/4222046 ).
Pakkens indhold er justeret en smule i forhold til det varslede. Det endelige indhold af pakken er:

2002: Ændring af reglerne for brug af TaxCurrencyCode i OIOUBL.

2005: Ændring af reglerne for tilladte mimeCodes.

2010: Ændring til beløb, der ikke må være negative.

2011: Ændring til PaymentMeans/InstructionID vedr. RF Creditor reference.

2044: Tilladelse af DocumentReference/DocumentType og ../DocumentTypeCode på linjen.

2111: Opdatering af fejltekst for F-INV323.

2120: Validering af Price/BaseQuantity.

2130: Tilføjelse af "SEPA" til PartyIdentification/ID kodelisten.

2136: Tilføjelse af PaymentMeansCode 58 og 59 til kodelisten.

2176: Pakning af Skeleton-filer (SCH) som en del af ZIP-filen.

Mere information

Al information om de opdaterede valideringsregler kan findes her: https://www.digitaliser.dk/resource/4333891.

Hvad bør jeg foretage mig?

Vi anbefaler, at man kigger reglerne igennem og vurderer, om de kan have konsekvenser for de dokumenter, der udveksles. Vær især opmærksom på ”Validering af Price/BaseQuantity”.  Det er bemærket, at BaseQuantity ofte benyttes forkert i OIOUBL-fakturadokumenterne, da BaseQuantity sidestilles med InvoicedQuantity. På hjemmesiden angivet ovenfor kan man finde en detaljeret beskrivelse af reglerne for brug af BaseQuantiy.


Fra d. 13. januar 2019, vil mails med dokumenter ikke længere besvares med en kvittering.

Dette sker på grund af overholdelse af GDPR-reglerne.


Copyright © XOMILO